LISP-STAT and XLISP-STAT( Computer Software and Statistical Environment )

 利用方法および論文

1. LISP-STAT の利用方法( Adobe Acrobat File , File Size: 192KB)

2. LISP-STATによる乱数生成 (Adobe Acrobat File , File Size: 192KB)

3. LISP-STATによる無作為標本抽出のシミュレーション:

   無限母集団の場合 (Adobe Acrobat File , File Size: KB) 

 

**トップページ ( Top Page )**

v0000 ( 14:04, May 28, 2003 ),  v01-04 ( 17:56,  December 22,  2006   )